องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล 16 ตำแหน่ง บัดนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2557

SPONSORED LINKS
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เปิดดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง  จำนวน 16 ตำแหน่ง 17 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครสอบได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซด์ www.tabkung.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ 0-42-396-234

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 1 จำนวน 4 ตำแหน่ง 

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกัน 1 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน 1 จำนวน 1 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา 2 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา

>>> ดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • 24 กุมภาพันธ์ 2557

>>> อ่านประกาศรับสมัครได้ที่นี่

>>> เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทับกุงSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image