องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤษภาคม 2557

พฤษภาคม 7, 2557 admin เปิดสอบท้องถิ่น No comments
SPONSORED LINKS
 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบล 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 23 พฤษภาคม 2557

 

ข่าวเปิดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น 2557  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย จังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับมัครสอบมีดังนี้

การเปิดรับสมัครสอบ

  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง โดยขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย  อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี   หมายเลขโทรศัพท์ 0 4291 0022 ,  0 4227 0098 เว็บไซต์ www.nasay.go.th

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่  30  เมษายน  2557  ถึงวันที่  23  พฤษภาคม  2557   ในวันและเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) 

เปิดสอบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 จํานวน 4 ตําแหนง 4 อัตรา 

  • เจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
  • เจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา 
  • เจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา 
  • ชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา

ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 2 จํานวน 2 ตําแหนง 3 อัตรา 

  • เจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
  • เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 

ตําแหนงสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา 

  • นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

27 พฤษภาคม 2557

>>>อ่านประกาศเพิ่มเติมที่นี่…<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image