อบต.บ้านแดง จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการส่วนตำบล จำนวน6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่ 3 – 21 มิถุนายน 2556 นี้

SPONSORED LINKS
 

เปิดรับสมัครสอบราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ /เจ้าพนักงานธุรการ /เจ้าพนักงานพัสดุ/นักวิชาการเกษตร /นักพัฒนาชุมชน/นักวิชาการเงินและบัญชี

วันเวลาที่เปิดรับสมัครสอบราชการ

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานอลค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน

ตั้งแต่วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง 

 • ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 
เปิดสอบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัครดูเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่าง

»»» ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  ««« เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตราSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • อบต บ้านแดง
 • ประกาศผลสอบอบต โคกสะอาด
 • อบต บ้านแดง อําเภอตระการพืชผล
 • สอบ อบต อุบล
 • อบต บ้านแดง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • อบต บ้านแดง อ ตระการพืชผล จ อุบลราชธานี
 • อบต บ้านแดง อ ตระการพืชผล

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image