เทศบาลตําบลเขาคอก จ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 6 อัตรา ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

เทศบาลตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จํานวน 6 ตําแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการประปา,นายช่างเขียนแบบ,บุคลากร,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักวิชาการศึกษา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบมีดังนี้

การสมัครสอบ

 • ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ ที่ทําการเทศบาลตําบลเขาคอก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 • ตรวจสอบสอบทางเว็บไซต์ www.khaokok.go.th หรือสํานักงานส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ หรือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 045-666-245-6

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  - 4 มีนาคม 2557 ตามวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จํานวน 1 ตําแหน่ง

 • ตําแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 จํานวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จํานวน 2 ตําแหน่ง

 • ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 จํานวน 1 อัตรา
 • ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา 2จํานวน 1อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 3จํานวน 3ตําแหน่ง  

 • ตําแหน่ง บุคลากร 3จํานวน 1อัตรา
 • ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3จํานวน 1อัตรา
 • ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3จํานวน 1อัตรา

เทศบาลตําบลเขาคอก

เงินเดือนที่จะได้รับสําหรับตําแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 • คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 11,860 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 9,330 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน 8,800 บาท
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 7,640 บาท

>>> อ่านประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติมที่นี่…

>>> เว็บไซต์เทศบาลตําบลเขาคอกSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • สมัครงานบุรีรัมย์57
 • งานราชการบุรีรัมย์2557
 • สมัครงานบุรีรัมย์ 57
 • งานราชการบุรีรัมย์ 2557
 • หางานบุรีรัมย์57
 • สมัครงานโรงพยาบาลบุรีรัมย์2557
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์สมัครงาน
 • สมัครงาน บุรีรัมย์ 57
 • หางานบุรีรัมย์ 57
 • สมัคร งาน ราชการ บุรีรัมย์

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image