โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2557

ข่าวเปิดสอบพนักงานสาธารณสุขทั่วไป 2557 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

***ไม่ต้องผ่านภาค ก ของก.พ.

 

 

การรับสมัครสอบ

วันเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557 – 2 กรกฎาคม 2557 ในวันและ เวลาราชการ 

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์…………………จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับวุฒประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาชาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาชาวิชา ดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  • วันที่3 กรกฎาคม 2557

>>>อ่านรายละเอียดประกาศสบเพิ่มเติมที่นี่…<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image