โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 23 ธันวาคม 2556 – 10 มกราคม 2557

SPONSORED LINKS
 

ข่าวสมัครงานราชการ โรงพยาบาลปทุมธานี กำลงเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดในการเปิดรับสมัครดังนี้

การสมัครสอบ

  • สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ฝ่ายเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลปทุมธานี

วัน เวลา เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 – 10 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท
  • ระยะเวลาในการจ้าง วันเริ่มทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559

กระทรวงสาธารณสุข

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา ก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  • วันที่ 17 มกราคม 2557

>>>> เว็บไซต์ โรงพยาบาลปทุมธานี <<<< 

>>>> อ่านราละเอียดการรับสมัครสอบเพิ่มเติมที่นี่ … <<<<SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • สมัครงานแพทย์แผนไทย 2557
  • งานราชการเพชรบุรี2557

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image