โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ

SPONSORED LINKS
 

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ เป้นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เมื่อผ่านการอบรมตามระเบียบแล้วจึงแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสมัครสอบดังนี้

วิธีการสมัครสอบ

สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบ

<<<อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม>>> เกี่ยวกับการสมัครสอบงานราชการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image