โรงเรียนบ้านหนองโสน จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวดีเกี่ยวกับการสอบครู-ครูผู้ช่วย2556 ตอนนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองโสน จังหวัดพิจิตร กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ในตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

ขั้นตอนการรับสมัครสอบครูผู้สอน

ผู้ที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 -16.00 น. 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
  • วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
  • จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • 15,960 บาท

ระยะเวลาจ้าง

  • ตั้งแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการขึ้นค่าตอบแทนในแต่ละปี เว้นแต่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านในคราวนั้น ๆ ให้ถือว่าการจ้างสิ้นสุดในคราวเดียวกัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก าหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • 16 กรกฎาคม 2556

>>>ประกาศรับสมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการสมัครสอบครูผู้สอน 2556 โรงเรียนบ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image