โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวงานราชการ2556 เปิดสอบครู -ครูผู้ช่วย ตอนนี้ทางโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ในตำแหน่งครูผู้สอน สนใจดูรายละเอียดด้านล่างเลย

ขั้นตอนการเปิดรับสมัครสอบครู

สมัครสอบด้วยตนเอง ยื่นและขอใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วัน เวลาในการเปิดรับสมัคร

วันที่ 1ถึง วันที่ 10กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30-16.00น. ในวันและเวลาราชการ 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

อัตราค่าจ้าง

 • เดือนละ 15,960 บาท
 • มีสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระยะเวลาการจ้าง

 • ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559

ขอบข่ายของงาน

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย และ เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย http://www.phochaischool.com

>>>ประกาศรับสมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับรับสมัครสอบราชการครู-ครูผู้ช่วย2556โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • สมัครครูอัตราจ้าง 2556
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง 2556
 • สมัครงานครูอัตราจ้าง
 • หางานครู
 • ครูอัตราจ้าง2556
 • สมัครงานครูอัตราจ้าง2556
 • สมัครงานครูอัตราจ้าง 2556
 • ครูอัตราจ้างชลบุรี 2556
 • สอบครูอัตราจ้าง 2556
 • ครูอัตราจ้าง 2556

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image